Trainings Situatie Man Met Pen PCM Trainer Estheraarts Final Flat RGB (1)

Artikel

Hoe effectief is PCM?

Trainings Situatie Man Met Pen PCM Trainer Estheraarts Final Flat RGB (1)

Nu we al vele jaren met het Process Communication Model® werken en het in onze seminars aan andere mensen hebben geïntroduceerd, waren we geïnteresseerd of het ook op de lange termijn effectief is. Daarom hebben we in het najaar van 2020 een internationaal project gelanceerd: de PCM Efficacy Survey. In totaal hebben 539 mensen deelgenomen, de meerderheid van de deelnemers woont in Duitssprekende landen (Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland), terwijl ongeveer een kwart van de deelnemers uit Nederland, België, Australië en Nieuw-Zeeland kwam. Maar welke inzichten heeft deze enquête ons gegeven?

Vaarwel seminareffect

We weten nu dat het vaak geciteerde seminar-effect, namelijk niets meer weten over de inhoud of deze zelfs kort na een seminar toepassen, bij PCM-seminars verwaarloosbaar is. Zo verklaart 79% van de respondenten dat zij PCM vaak of soms gebruiken. 75% van de respondenten gebruikt ten minste één van de PCM-concepten één keer per week. En meer dan driekwart van de respondenten die zeggen PCM-concepten actief te gebruiken, zegt PCM minstens één keer per week te gebruiken, zelfs na meer dan een jaar. Vooral de persoonlijkheidstypes, de communicatiekanalen en de psychologische behoeften worden door hen meerdere keren per week of zelfs dagelijks gebruikt. Dit verraste zelfs ons. Nu hebben we het zwart op wit: PCM wordt gelukkig al jaren door de meerderheid van de mensen regelmatig in het dagelijks leven gebruikt.

PCM als multitool

Natuurlijk waren we ook geïnteresseerd in de contexten waarin het Process Communication Model® wordt gebruikt. 67% van de respondenten gebruiken PCM zowel in hun professioneel leven als in hun privéleven. De meerderheid (66%) gebruikt het om hun eigen communicatie in het algemeen actief vorm te geven, terwijl het in de professionele context met name wordt gebruikt bij conflicten (61%), in teams (57%) en ook bij leiderschapswerk (43%). Dit bevestigt wat wij al jaren ervaren: PCM is bruikbaar in een grote verscheidenheid van contexten - en in aanvulling op andere modellen en theorieën, bijvoorbeeld bij leiderschap, teamontwikkeling, zelfmanagement, onderwijs, partnerschap, en conflict- en stressmanagement.

PCM bevordert diversiteit

Het is bekend dat mensen zeer verschillend zijn - en niet zelden zouden we graag willen begrijpen wat de reden is voor het zo verschillende en soms ook als "moeilijk" ervaren gedrag van onze medemensen.
Dit is waar PCM helpt: Niet alleen zeggen de respondenten dat zij hun eigen gedrag beter begrijpen (71%) sinds zij kennis hebben gemaakt met PCM, maar het helpt hen ook om het gedrag van hun medemensen beter te begrijpen (72%). Daarnaast levert PCM een belangrijke bijdrage aan het accepteren van andere mensen in hun verschillen (65%) en daarmee aan het creëren van succesvolle samenwerking. Dit is waarschijnlijk één van de mooiste bevindingen uit het PCM effectiviteitsonderzoek!

De "black box mens" is en blijft interessant

Op de vraag welke van de PCM concepten zij zich herinnerden, noemden de respondenten vooral aspecten als Persoonlijkheidstypes (100%), Distress Patterns en hoe daarmee om te gaan (79%) en Communicatiekanalen (73%). Als we nu echter nader bekijken welke concepten daadwerkelijk actief worden toegepast, springen vooral de persoonlijkheidsgerelateerde concepten er hier duidelijk uit. Een unanieme teneur in de feedback van de respondenten is dat communicatiegerelateerde aspecten gewoon moeten worden geoefend om vertrouwen te krijgen in de toepassing ervan. Eén ding geldt dus zowel voor de opzet van onze seminars als voor de deelnemers na afloop ervan: oefenen, oefenen, oefenen.

Wilt u meer weten over deze boeiende resultaten van het PCM Effectiviteitsonderzoek?

Download het onderzoek voor meer inzichten
Edith Doosje & Uwe Reiner-Kolouch - 21 april 2022
Deel dit artikel op
  • Blijf op de hoogte
Menu
Photo Stock People Circle 1145976069
<