Alle Schouten & Nelissen websites
15-01-2024 | Competence

5 kenmerken van Generatie Z op de werkvloer

5 Characteristics Of Generation Z In The Workplace

De moderne werkvloer ondergaat een flinke verandering sinds de komst van Generatie Z. Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2012, groeide op in een wereld waar internet en smartphones deel uitmaken van het dagelijks leven. Nu deze groep mensen de arbeidsmarkt betreedt, staan bedrijven voor de uitdaging om zich aan te passen aan de specifieke kenmerken en voorkeuren van Gen Z. In dit artikel lees je wie Generatie Z is en de 5 dingen die hen kenmerken op de werkvloer. 

Wie is Generatie Z? 

Generatie Z, geboren tussen 1995 en 2012, wordt gevormd door het digitale tijdperk. Anders dan hun voorgangers kunnen zij zich geen wereld zonder internet en smartphones voorstellen. Met een praktische en doe-het-zelf mentaliteit brengen ze een realistisch en actiegericht perspectief naar de wereld en dus ook de werkvloer. Enthousiast, energiek en bekend met technologie. Met hun kennis en kijk op technologie en het leven, hebben zij andere verwachtingen van een werkplek.

Hun jonge jaren, gekenmerkt door economische onzekerheden en technologische vooruitgang, hebben hen gevormd tot een generatie die persoonlijke verbindingen waardeert, zinvol werk zoekt en een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk vindt. 

Waarom is Generatie Z anders (op de werkvloer)? 

Generatie Z verschilt op verschillende manieren van vorige generaties. Allereerst is deze generatie opgegroeid met te midden van internet, smartphones en technologie. Dat is anders dan vorige generaties die langzaam aan technologie gewend raakten. Hierdoor zijn ze handig met tech en verwachten ze snelle communicatie en directe toegang tot informatie.   

Verder onderscheidt Generatie Z zich door een praktische en realistische kijk op het leven, wat anders is dan de idealistische houding van millennials. Generatie Z is nuchterder doordat ze zijn opgegroeid in onzekere economische tijden en een lastige arbeidsmarkt voor hun ouders. Hierdoor zijn ze veerkrachtiger en proactiever dan vorige generaties. Ze gaan voor datgene dat ze willen en zijn bereidt een tegenslag te incasseren.  

Generatie Z op een rij 

Dat Generatie Z verschilt van eerdere generaties is duidelijk. Maar wat maakt hen nou zo uniek? Met welke dingen kunnen werkgevers rekening houden? Laten we alle kenmerken van Generatie Z eens op een rij zetten.

  • Technologische vaardigheid

Generatie Z staat gelijk aan technologische vaardigheid. Doordat ze van jongs af aan zijn ondergedompeld in een digitale wereld, zijn deze individuen comfortabeler en vaardiger met technologie dan eerdere generaties. Deze vaardigheid strekt zich uit tot verder dan sociale media en omvat een breed scala aan digitale tools en platforms. 

  • Verlangen naar menselijke interactie

Ondanks hun digitale vaardigheden hecht Generatie Z veel waarde aan menselijke interactie. Verbazingwekkend genoeg staat daar tegenover dat deze generatie verlangt naar een menselijk element in hun dagelijks leven. Dit verlangen weerlegt het idee dat jongere generaties alleen digitale communicatie waarderen en benadrukt het belang van een omgeving waar technologie in balans is met persoonlijke verbinding.

  • Werk-privébalans als topprioriteit

Voor Generatie Z is een stabiele werk-privébalans van het grootste belang. Deze generatie beschouwt een werk-privébalans als hun belangrijkste factor bij het kiezen van een werkgever. Dit legt meer nadruk op bedrijven die het welzijn van werknemers prioriteren door initiatieven zoals coaching en het ontwikkelen van leadership skills. 

  • Transparantie en authenticiteit

Opgegroeid in een tijdperk gedomineerd door nieuws en sociale media, wordt Generatie Z gekenmerkt door een zekere mate van scepsis. Authenticiteit en transparantie zijn een must voor deze generatie. Ze streven naar open communicatie en geven de voorkeur aan echt, ongefilterd materiaal boven gepolijste presentaties en video's. Deze transparantie strekt zich uit tot verwachtingen over hun rol in de maatschappij. 

Kenmerken van Generatie Z op de Werkvloer 

Nu Generatie Z langzaam de arbeidsmarkt opkomt, is het voor organisaties cruciaal om de dynamiek van Generatie Z op de werkvloer te begrijpen. Deze opkomende generatie brengt eigen waarden, verwachtingen en werkstijlen mee, die de toekomst van professionele omgevingen veranderen. Aanpassen aan de unieke kenmerken van Generatie Z is geen optie, maar een noodzaak. Laten we kijken naar strategieën die zorgen voor een soepele en productieve samenwerking tussen Generatie Z, oudere generaties en hun werkgevers.

1. Duidelijke verwachtingen

Generatie Z presteert het beste wanneer ze een helder beeld hebben van hun taken en verwachtingen. Onderzoek toont echter aan dat slechts zes op de tien zich bewust zijn van wat er van hen wordt verwacht op het werk.

Om deze kloof te overbruggen, zullen bedrijven zich moeten richten op werkzaamheden die aansluiten bij hun missie, het bereiken van doelen vergemakkelijken en open communicatie op de werkvloer aanmoedigen.  

2. Frequente en meetbare feedback

In tegenstelling tot traditionele jaarlijkse beoordelingen wil Generatie Z regelmatige, meetbare feedback. Meer dan de helft van Generatie Z geeft aan wekelijkse of zelfs dagelijkse gesprekken met hun managers nodig te hebben. Hierbij is het belangrijk dat ze horen wat er goed gaat en wat beter kan. Maar dit alles op een open en onderbouwde wijze. Het gebruik van technologie, zoals apps voor cursussen of communicatieplatformen, kan deze feedback vergemakkelijken.

3. Houding ten opzichte van falen

Voor Generatie Z is falen een kans voor groei en innovatie. Het creëren van een omgeving waar fouten maken mag, die veerkracht stimuleert en aanmoedigt om van tegenslagen te leren, zorgt ervoor dat deze generatie beter presteert. 

4. Technologie op de werkvloer

Als een technisch vaardige generatie verwacht Generatie Z dat werkplekken geavanceerde technologie omarmen. Het integreren van tools zoals productiviteitssoftware, samenwerkingsplatforms en bedrijfsinformatieapplicaties is essentieel om aan hun verwachtingen te voldoen. Bedrijven kunnen niet meer aankomen met alleen een emailsysteem en een intranet. 

5. Prioriteit geven aan mentale gezondheid

Mentale gezondheid is een belangrijke zorg voor Generatie Z. Een groot deel van deze generatie zou een baan opzeggen als het ging om mentale gezondheidsredenen.

Het aanpakken van stress, grensoverschrijdend gedrag en angst op de werkplek is van essentieel belang.

Het aanbieden van flexibiliteit, extra vakantiedagen, medewerkersbijstandsprogramma's en open dialoog over mentale gezondheidsbronnen draagt bij aan een gezondere werkomgeving. Maar ook de inzet van coaching voor werknemers, ontwikkelen van leadership skills of power skills.  

Wat kunnen organisatie doen? 

Het begrijpen en aanpassen aan de behoeften van Generatie Z is cruciaal voor bedrijven die werknemers willen aantrekken en behouden voor de komende jaren. Door technologie te omarmen, transparante communicatie te bevorderen en het welzijn van werknemers te prioriteren, kunnen organisaties een werkvloer creëren die aansluit bij de waarden en verwachtingen van Generatie Z. Bedrijven die proactief reageren op deze veranderingen zullen zich positioneren voor langdurig succes in de komende jaren. Want laten we eerlijk zijn, Generatie Z draait nog wel even mee op de werkvloer. 

Al onze trainingen Contact
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van