Alle Schouten & Nelissen websites
22-11-2021 | Competence

Een coachende benadering van leiderschap

En hoe ORSC je daarbij kan helpen.

A Coaching Approach To Leadership

Stelt u zich eens voor dat u de mogelijkheid hebt om een vuur in uw team te ontsteken dat het hele systeem kan doen oplichten. Iedereen trekt in dezelfde richting, werkt aan een gemeenschappelijk doel en wordt geïnspireerd om actie te ondernemen binnen hun eigen cirkel van invloed. Wat is er nodig om zo'n vloeiendheid in de taal van verandering te ontwikkelen?

Merkt u de signalen op dat een andere benadering van transformatie nodig is? Misschien vragen uw mensen, nu ze gevraagd worden om in en tussen teams te functioneren, om ondersteuning bij het krachtiger samenwerken in relaties. Dezelfde principes, vaardigheden, hulpmiddelen en competenties die professionele coaches verwerven, worden ook zeer gewaardeerd bij leiders.

Ooit richtte professionele coaching zich alleen op het ontwikkelen van leiderschap op individueel en uitvoerend niveau. De laatste 20 jaar zijn we waarde gaan hechten aan gedeeld leiderschap. Nu wordt leiderschapscoaching gedemocratiseerd. Leiders in de hele hiërarchie van een organisatie hebben toegang tot coachingstechnieken, zowel individueel als via groepscoachingprogramma's. Veel organisaties hebben niet alleen externe coaches, maar ontwikkelen ook hun eigen interne coachteams.

Van managen naar leiden van verandering

In de vorige eeuw vertrouwden organisaties op een enkelvoudige, eenrichtings-commandolijn om verandering te managen. Ideeën ontstonden aan de top en sijpelden door het systeem naar beneden. Processen draaiden om voorspelbaarheid en orde, efficiëntie van productie, plannen, organiseren, budgetteren, meten en oplossen. Teams keken naar één leider om antwoorden te geven.

Spoel door naar de organisatiestructuur van vandaag, en je zult zien dat het heel anders is. Technologie en wereldwijde communicatie betekenen dat een verandering op één plaats een rimpeleffect over de hele wereld kan hebben. Management consulting technieken die werkten binnen een gesloten systeem zijn niet langer effectief op hun eigen. Er zijn meerdere strategieën nodig om Volatile Uncertain Complex and Ambiguous (VUCA) uitdagingen aan te gaan.

"Het is niet langer mogelijk voor leiders om diepgaande kennis te hebben van alle nuances binnen een systeem, noch kunnen ze overal tegelijk zijn."

De verwachtingen over de manier waarop medewerkers bijdragen zijn ook verschoven. Denk eens aan uw eigen persoonlijke groei. Bent u eerder geneigd een verandering vol te houden als iemand u een lijst voorlegt met wat u precies moet doen? Of neemt u liever het proces in eigen handen en past u het aan uw behoeften aan?

Wij erkennen dat systemen zelf levend, dynamisch en steeds veranderend zijn.

Deze complexe en snel evoluerende omgeving vereist een andere aanpak - een aanpak die inspireert tot innovatie en samenwerking, die wendbaarheid en snelheid aanmoedigt, en die collectief leiderschap doet ontstaan dat zelf voorziet en inspireert, afstemt en beïnvloedt, en betrekt en opkomt.

Hoe ziet een coachende benadering van leiderschap eruit?

  • We stappen over van een commandoketen naar een netwerk van communicatie. Het creëren van de flexibiliteit om verandering te omarmen hangt af van het delen van leiderschap over, op en neer en door een organisatie.
  • De atmosfeer moedigt conversatie en samenwerking aan. Er zijn minder verabsoluteringen en er wordt meer geluisterd. Teamleden leren verder te denken dan de traditionele managementstrategieën die initiatief kunnen afremmen en creativiteit in de kiem kunnen smoren.
  • Verschillende reacties op verandering worden gerespecteerd. Sommigen springen erin, anderen houden vast aan de waarde van wat al bestaat, en weer anderen overbruggen de kloof tussen wat was en wat nog moet komen.
  • De sterke punten, ervaringen en intelligentie van elk teamlid worden benut. We beseffen dat we door te leunen op het netwerk van relaties tussen ons, samen veel meer kunnen bereiken dan we ooit alleen zouden kunnen.
  • In plaats van verrast te worden door verandering, anticiperen we erop en juichen we het zelfs toe. Verandering is onvermijdelijk, dus koesteren we de relatie die nodig is om ermee om te gaan.

Coachen van transformatie

Dit is leiderschap in verandering. In plaats van werknemers te sturen, gebruiken we een professionele coachingaanpak om samen oplossingen te ontwikkelen. In plaats van een lineaire, top-down managementstijl, is het proces organisch, zich uitstrekkend om vele kanalen en leidingen te verbinden in een multi-directionele uitwisseling van ideeën.

Het is gebleken dat het ontwikkelen van individueel leiderschap alleen niet voldoende is om te kunnen werken met de systemische en organisatorische uitdagingen en mogelijkheden van vandaag. In de loop van de pandemie is het duidelijker dan ooit geworden dat onze organisaties en onze wereld zich in een voortdurende staat van opkomst bevinden.

"We kunnen geen eenduidige route door de opkomst plannen, maar moeten reageren zoals het zich voordoet, van moment tot moment, met al onze collectieve intelligentie en creativiteit."

De grote kans is voor organisaties om wendbaarheid te ontwikkelen. Maar terwijl Agile meervoudige interacties tussen teamspelers aanmoedigt, is er een routekaart nodig om de sterke verbinding te creëren die teams, teams-van-teams en teaming over functies heen ondersteunt.

Naarmate relaties de kritische factor worden in het succes van een organisatie, wordt het vermogen om relaties te coachen ook essentieel. Coaching van leiderschap bouwt vertrouwen en flexibiliteit in teams op, en ontwikkelt het vermogen en de capaciteit om te reageren op systemische verandering - om te transformeren.

Teamcoaching neemt een hoge vlucht

Beroepsorganisaties zoals de International Coach Federation (ICF) erkennen nu dat teamcoaching de snelst groeiende specialiteit in de branche is. In 2020 heeft de ICF een internationaal panel van deskundigen bijeengebracht om de Team Coaching Competenties te definiëren die professionele coaches zullen moeten ontwikkelen en waaraan zij zich zullen moeten meten in een komende accreditatie.

Er vindt een transformatie plaats in onze organisaties:

  • van individueel naar individueel en collectief leiderschap
  • van externe naar externe en interne coaching
  • van individuele en groepscoaching naar teamcoaching
  • van professionele coaches naar professionele coaches en leiders-als-coach.

Team coaching vaardigheden zoals Organizational and Relationship Systems Coaching (ORSC) zijn een onmisbare toolkit geworden voor leiders die verandering volledig willen omarmen. ORSC bestaat al twee decennia en is het eerste systeem coaching programma dat door de ICF is geaccrediteerd.

"Organization and Relationship Systems Coaching integreert zich zo keurig in het systeemdenken dat velen die er voor het eerst mee in aanraking komen zeggen dat het voelt als thuiskomen."

De kern van ORSC is Relationship Systems Intelligence (RSI). Teams gaan een stap verder dan emotionele en sociale intelligentie om zich bewust te worden van de intelligentie en het karakter van een heel systeem. Of u nu werkt aan uw relatie met uzelf, of met partnerschappen, teams en grote systemen, ORSC ontwikkelt kern, collectief en change leadership vermogen en capaciteit.

Teams leren werken met het emotionele proces van verandering, conflicten te hanteren, diversiteit te benutten, samen te werken om te innoveren, en uiteindelijk - om samen het doel van de organisatie te bereiken.

We zien een cultuur van coaching en collectief leiderschap ontstaan. Wil jij deel uitmaken van de transformatie?

Over de auteur

Kerry Woodcock die verandering leidt voor een wereld van verandering, die pioniers en beïnvloeders coacht om de kracht van relaties te versterken en over de rand van verandering te leiden. Als directeur van Novalda ontwikkelt Kerry leiderschapscapaciteiten voor verandering in organisaties en sociale systemen. Kerry is bevoorrecht om de Canadese partner van CRR Global te zijn, en werkt nauw samen met Competence en de andere partners van CRR Global om de magie van ORSC naar de hele wereld te brengen.

Alles over ORSC Wat is de ROI van ORSC?
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van