Alle Schouten & Nelissen websites
20-04-2022 | Competence

Hoe coaching de relatie tussen leider en team kan veranderen

Hoe kan coaching leiden tot empowerment?

How Coaching Can Transform The Leader Team Relationship

Elke dag moeten leiders en organisaties het hoofd bieden aan en reageren op onvoorspelbare uitdagingen - of die nu cultureel, ecologisch, institutioneel, maatschappelijk of persoonlijk van aard zijn. Dit kunnen bronnen van stress en weerstand zijn tussen leiders en hun teams. Als de stress niet goed wordt aangepakt, kan dit leiden tot een verslechtering van het vertrouwen en tot verminderde betrokkenheid, prestaties en retentie.

In tijden als deze moeten leiders steunen op de collectieve wijsheid van hun team en organisatie. Leiders moeten de "vertel ze wat ze moeten doen" aanpak afleren en de mentaliteit aannemen dat "leiders leiders bouwen". Een van de krachtigste manieren om dit te doen is door coachingsvaardigheden te integreren in leiderschap.

Hoe coaching leiders bekwaam maakt

In de afgelopen jaren is coaching een essentieel hulpmiddel geworden voor leiders. Wanneer leiders coachingsvaardigheden aanleren - vooral in een Co-Active paradigma - leren zij dat zij verantwoordelijk zijn voor hun wereld. Dit betekent dat zij het natuurlijke vermogen hebben om op een bewuste en constructieve manier te reageren op alles wat er in hun omgeving gebeurt. Leiders die bereid zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden, inspireren anderen om hetzelfde te doen.

Als resultaat van coaching, ervaren leiders een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn. Zij herkennen oude perspectieven die hen niet langer dienen. Zij zijn meer in overeenstemming met hun kernwaarden, emoties, en reactief gedrag. Ze beginnen ook de impact te herkennen die ze hebben op anderen. Dit geeft leiders nieuwe perspectieven waaruit ze kunnen kiezen, in plaats van gewoontegetrouw op situaties te reageren.

Wanneer leiders gecoacht worden, hebben ze ook veel meer vertrouwen in hun leiderschapsstijl. Ze zijn zich bewust van hoe ze leiding geven en wat voor voorbeeld ze hun team geven. Ze zijn duidelijker over hun topprioriteiten en zijn minder geneigd tot uitstel. Ze leren verantwoordelijkheid aan anderen toe te wijzen met duidelijke verwachtingen, en ze zijn snel in het toegeven van hun fouten, leren ervan en passen dat leerproces toe in de toekomst.

Leiders die coaching hebben ervaren herdefiniëren ook hun relatie met conflicten en meningsverschillen. Zij zien het delen van verschillende ideeën en perspectieven als leermogelijkheden.

Het toepassen van Coachingsvaardigheden in een Teamomgeving

Hoe vertalen deze coachingsvaardigheden zich naar een teamomgeving?

CTI coaches beginnen met het uitgangspunt dat iedere leider van nature creatief, vindingrijk en heel is. Ze leren dat het belangrijk is om te zien dat we als mens alles hebben wat we nodig hebben om ons door de wereld te bewegen. Leiders die leiden vanuit deze basis verwijderen alle verwachtingen of veronderstellingen over hoe anderen zouden moeten zijn. Zij beginnen hun team te zien als een verzameling van menselijke wezens met hulpbronnen en creatieve krachten die nodig zijn om de dagelijkse uitdagingen aan te gaan.

De rol van de leider is het creëren van een veilige en inclusieve omgeving voor hun team om zich te laten zien met al hun creativiteit en vindingrijkheid. Iedereen wil gezien worden voor wie hij van nature is en niet voor wat hij moet doen. Een effectieve coach is bijzonder goed in het erkennen van de natuurlijke kwaliteiten en gaven van een leider met groot respect. Dit inspireert de leider om meer van zichzelf in de wereld te brengen.

Wanneer leiders de vaardigheid van erkenning beoefenen, vestigen zij de aandacht op de innerlijke kwaliteiten en sterktes van hun teamleden. Wanneer deze kwaliteiten en sterktes worden gezien voor wat ze zijn, ervaren teams een transformatie die hen in staat stelt om meer van zichzelf in te brengen. Ze zijn meer betrokken en geïnspireerd om ideeën, standpunten en wensen voor hun werk te delen.

Een van de meest besproken en onbegrepen leiderschapsvaardigheden is luisteren. We luisteren vaak naar wat we willen horen: "Hoe gaat wat je zegt me helpen om te krijgen wat ik wil?" Dit niveau van luisteren is gesloten en kan oordelen met zich meebrengen.

Coaches oefenen de vaardigheden van diep luisteren met krachtige vragen. De bedoeling van diep luisteren is om openhartig te leren over met wie ze praten. Wanneer een leider diep kan luisteren, ontvangt hij veel meer dan wat zijn teamlid zegt. Ze kunnen hun visie, waarden, verlangens en gevoel van doel horen. Ze kunnen ook de onderliggende angst of bezorgdheid horen die hun succes zou kunnen saboteren. Dit creëert niet alleen nieuwe inzichten over hun teamleden, maar het creëert ook verbinding en roept transformatie op in hun relatie.

Wanneer een coach krachtige vragen stelt, zijn deze vragen bedoeld om bedachtzaamheid en reflectie aan te moedigen om tot de kern te komen van wat belangrijk is voor de leider. Wanneer een leider de vaardigheid van krachtige vragen kan oefenen, begeleiden zij hun teamleden naar een dieper gevoel van weten. Ze kunnen hun innerlijke wijsheid en onuitgesproken creatieve verlangens en wensen aanboren. Deze nieuwe bron kan inspireren tot nieuwe manieren van zijn en innovatieve ideeën.

Het ontwerpen van de leider-team alliantie

Elke coaching relatie zou moeten beginnen met een ontwerp alliantie. Dit maakt de weg vrij voor een relatie die de leider kracht geeft. Het creëert een ruimte die veilig en moedig is en die alles omvat voor de groei van de leider. De coach en de leider kunnen verschillende standpunten hebben, maar zolang de alliantie wordt geëerbiedigd, kunnen zij op één lijn komen.

Wanneer een leider bewust een alliantie kan ontwerpen met zijn teamleden, kunnen ze het oneens zijn over bepaalde kwesties omdat ze op één lijn zitten wat betreft visie, waarden, behoeften en wensen. Dit zorgt voor veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid binnen het team. Wanneer teamleden dit ervaren, kan dit zich uiten in een hogere productiviteit en innovatieve ideeën omdat ze bereid zijn grotere uitdagingen aan te gaan.

Zodra de alliantie is opgebouwd, is het potentieel aanwezig om alle positieve voordelen die ik hier heb beschreven te ontsluiten. Coaches: ga verder en leid! Organisaties: coach uw leiders!

Over de auteur

Charles Sue-Wah-Sing 

Ik ben een gecertificeerd Co-Active leiderschaps- en levenscoach. Daarnaast ben ik faculty member van CTI. Ik heb meer dan 30 jaar ervaring in het leiden van teams op een verscheidenheid van innovatieve initiatieven. En ik ben gepassioneerd door cultuur, muziek en een voorvechter voor sociale verandering. Je kunt me online vinden op www.suewahsing.com

© Copyright: Deze inhoud werd oorspronkelijk geplaatst op de blog van CTI en wordt gebruikt met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Co-Active Training Institute (ook bekend als CTI). Geen enkele reproductie, in welke vorm dan ook, gedrukt of elektronisch, is toegestaan zonder voorafgaande toestemming van CTI 

Alles over Co-Active Coaching Alles over Co-Active Leadership
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van