Alle Schouten & Nelissen websites
11-10-2022 | Competence

ORSC helpt jouw team coaching

Hoe kunnen teams gedijen in een tijd waarin zoveel dingen hen uit elkaar lijken te drijven?

ORSC Helps Coach Your Team

"De werkvloer is een weerspiegeling van wat er in de wereld eromheen gebeurt."

Hoe kunnen teams floreren in een tijd waarin zoveel zaken hen uit elkaar lijken te drijven? Coach en trainer Yvet Beckers deelt haar gedachten over hoe je mensen kunt helpen zich opnieuw te verbinden en de ongekende uitdagingen waar we mee te maken hebben, van hybride werk tot burn-out, te overwinnen.

Teams en organisaties staan vandaag de dag voor ongekende uitdagingen, van hybride werk tot stijgende percentages van burn-out en vervreemding. ORSC-gecertificeerde coach en trainer Yvet Beckers helpt mensen zich opnieuw te verbinden en verschillen met vertrouwen en duidelijkheid te overbruggen.

Organization and Relationship Systems Coaching

Als ik je vijf jaar geleden had verteld dat onze hele manier van werken en samenleven als samenleving van de ene op de andere dag zou veranderen, had je me waarschijnlijk niet geloofd. Toch is dat precies wat er in 2020 is gebeurd. De pandemie heeft de status quo uit het raam gegooid. In mijn werk als coach en trainer ben ik er dagelijks getuige van hoe teams en organisaties sindsdien proberen hun nieuwe weg vooruit te vinden.

Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC) biedt mij de taal, de vaardigheden en de instrumenten die ik nodig heb om mensen in dat proces te helpen. Het geeft mensen een nieuw begrip van de relatiedynamiek binnen hun teams en creëert een omgeving waarin ze door verschillen heen kunnen werken en er samen sterker uitkomen.

Wanneer wereldbeelden botsen

Tijdens de hele pandemie hebben veel mensen zich getroost met het idee dat we er allemaal samen voor staan. De waarheid is dat de pandemie ons allemaal op verschillende manieren heeft getroffen. Sommige mensen konden overschakelen op thuiswerken, terwijl anderen elke dag naar hun werk bleven pendelen. Tegenwoordig zijn veel teams hybride geworden. Als je in een team werkt, kan het vroeg of laat een bron van wrok worden als iemand meer privileges heeft dan een ander. Vooral als mensen het gevoel krijgen dat ze oneerlijk worden behandeld of voor lief worden genomen.

De pandemie heeft ook diepe verdeeldheid veroorzaakt in onze samenleving zelf. Verschillende wereldbeelden botsen en de samenleving raakt steeds meer gepolariseerd. En natuurlijk zien we dat ook op de werkvloer. De werkvloer is altijd een afspiegeling van wat er in de wereld eromheen gebeurt. Hetzelfde geldt voor zaken als burn-out: Is het een verrassing dat we een toename van uitputting zien in een tijd waarin het leven voor ons allemaal zo overweldigend aanvoelt?

Het echte probleem vinden

ORSC leert ons dat de conflicten en uitdagingen die we aan de oppervlakte zien slechts het topje van de ijsberg zijn. Om die problemen op te lossen, moeten we dieper gaan en de ware oorzaak ervan achterhalen. Op het eerste gezicht lijkt het misschien alsof teams ruzie maken over wie op welke dagen thuis mag werken. Maar het echte probleem is misschien dat niemand zich gehoord voelt. Ze hebben het gevoel dat hun mening of gevoelens niet serieus worden genomen. ORSC stelt ons in staat dieper te kijken, zodat het team zich bewust wordt van de patronen waarin ze zich bevinden, zodat ze die kunnen ombuigen.

Dus, hoe help ik teams de verschillen te overwinnen die hen lijken tegen te houden? Het begint met een eenvoudige maar krachtige waarheid die ORSC leert: "Iedereen heeft gelijk, maar slechts gedeeltelijk." Wanneer je dit inzicht in een team brengt, heeft dat zo'n krachtige impact. Het creëert een omgeving waarin alle standpunten worden gerespecteerd en gevalideerd. Het laat ons allen spreken zonder veroordeeld te worden. Dan creëren we een veilige omgeving om naar elkaar te luisteren en gehoord te worden.

Onze collectieve wijsheid

Een van de redenen waarom ORSC zo'n krachtig systeem is om teams beter te laten functioneren, is dat het teams ziet als een levend organisme. Het team is altijd meer dan de som van zijn individuele leden. Wanneer mensen hun krachten bundelen, ontstaat wat wij een "derde entiteit" noemen: dit is de collectieve wijsheid van het team die meer weet dan één individu binnen het team kan weten.

In mijn werk gebruik ik oefeningen om teamleden te helpen die collectieve wijsheid aan te boren. In plaats van de dingen alleen vanuit hun eigen perspectief te zien, nodig ik hen uit de dingen te zien vanuit het perspectief van de derde entiteit - de positie van de relatie. Dan verschuift de aandacht van 'wie deed wat met wie' naar 'wat proberen we te doen'.

Hoe willen we samenwerken?

Een onverwacht positief neveneffect van de pandemie is dat zij ons de gelegenheid biedt onze werkwijze te heroverwegen. In ORSC gebruiken we een methode genaamd Ontworpen Allianties om teams te helpen bewust een expliciet teamcontract op te stellen waar iedereen zich aan moet houden. Het begint met de hamvraag: "Hoe willen we samenwerken?" Dit is een heel andere vraag dan de vraag die de meeste teams gewend zijn zichzelf te stellen: "Wat willen we doen?"

Het verleggen van de aandacht van het "wat" naar het "hoe" brengt ons weer in contact met ons doel, omdat het ons uitnodigt om niet alleen te richten op het doel, maar ook op het proces en het teamwerk dat nodig is om dat doel te bereiken. Gaan we bijvoorbeeld samenwerken of gaat iedereen zijn eigen weg? Het ontwerpen van allianties opent een discussie over wat iedereen eigenlijk van elkaar nodig heeft. Dit is essentieel voor de gezondheid van het team - vooral in een wereld waarin teams steeds meer verspreid en digitaal zijn.

Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC™) is een geïntegreerd en robuust coachingsmodel voor teamcoaching en relatiecoaching. Dit model ondersteunt u bij het managen van emotioneel intense onderwerpen in persoonlijke of organisatorische relaties!

Over de auteur

Yvet Beckers helpt organisaties om een veilige sfeer te creëren, waar mensen en teams zich durven onderscheiden en hun verantwoordelijkheid nemen om de gebaande paden te verlaten. Waar ze op elkaar bouwen en elkaar uitdagen om het beste van zichzelf te laten zien. Ze is teamcoach en executive coach, en faculteitslid van CRR Global.

Alles over ORSC
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van