Adult Business Computer 2422288

De eerste ICF geaccrediteerde systeem geïnspireerde team en relatie coach training.

Organization and Relationship Systems Coaching

ORSC is een geïntegreerd en krachtig coaching model gebaseerd op Relationship Systems Intelligence™.

Adult Business Computer 2422288

Van de directiekamer tot de huiskamer, relaties zijn belangrijk.

Het geaccrediteerde Organisatie en Relatie Systeem Coaching (ORSC) programma bestaat uit:

Basis trainingen

Gevorderden training

Wat is ORSC™?

Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC™) is een geïntegreerd en krachtig coachingsmodel voor teamcoaching en relatiecoaching. Het is gebaseerd op Modern Systeemdenken, Proceswerk, Familie Systeem Therapie, Alternatieve Geschillen Oplossingen, Kwantum Fysica, Co-Active Coaching™, en meer.

Dit ga je leren

 • Omgaan met emotioneel intense onderwerpen in persoonlijke of organisatorische relaties
 • Teamdynamiek en systeemdenken begrijpen, ook in relatie tot verandering
 • Omgaan met diversiteitsvraagstukken in relaties
 • Begrijpen hoe innerlijke en uiterlijke rollen de stabiliteit van relaties beïnvloeden
 • Identificeren van kritische componenten van relatievervulling

Word een meester in team- en relatie coaching

Step 1: Begin met ORSC Fundamentals (for coaches) of ORS@Work (business-oriented).
Step 2: Volg daarna de ORSC Intermediate.
Step 3: ORSC Coach Certificering is de laatste stap naar meesterschap, Uitgevoerd rechtstreeks door CRR Global.

Foundation of ORSC™

Twee programma's kunnen worden beschouwd als de basis van ORSC, en gelden als "voorwaarde" voor het vervolgprogramma ORSC Intermediate.

 1. ORSC Fundamentals – een programma ontworpen voor coaches. Als deelnemer werk je als coach met relaties, koppels en teams. Daarom ga je oefenen met privé en werk gerelateerde scenario's en coaching demo's.
 2. ORS@Work – een zakelijk georiënteerd programma ontworpen om Organisatie en Relatie Systemen op de Werkplek te begrijpen. Je bent een leider, manager, HR Directeur, L&D en maakt deel uit van een team of een werkrelatie. Het kan ook zijn dat je een dubbelrol heeft, en coach bent binnen dezelfde organisatie. Je oefent met werkgerelateerde scenario's en coachingsituaties.

The basis van ORSC™ verkent een baanbrekend model en of je nu werkt met 1:1 coaching, relatie coaching, agile/ business of team coaching; werken met het ORSC™ model zal de manier waarop je coacht veranderen!

Over ORSC Fundamentals

Je leert de vijf belangrijkste ORSC tools: Coaching the Third Entity™, Creating Designed Alliances (DTA's), Practice Alignment Skills, Constellating a System en Crafting a Relationship Myth.

Aan het einde van de training ben je in staat om:

 • Een dieper begrip van teamdynamiek ontwikkelen.
 • Doelbewuste en verantwoordelijke gesprekken faciliteren.
 • Verschillende gezichtspunten op elkaar af te stemmen om het collectieve geheel te beïnvloeden.
 • Je klanten te ondersteunen bij veranderings- en ontwikkelingsinitiatieven.

Klik hier voor meer informatie over ORSC Fundamentals.

Over ORS@Work

Je leert de vijf belangrijkste ORSC Tools en leert u een aantal van de meest voorkomende obstakels aan te pakken die werkomgevingen bedreigen: ineffectieve of toxische communicatie, verwarring over de rollen in een team, lage team moraal of burn-out, conflict vermijding en een gebrek aan creativiteit & productiviteit.

Aan het einde van deze training:

 • Je teams zullen veerkrachtiger, positiever en onbevreesder zijn in het aangezicht van conflicten.
 • Individuen zullen meer betrokken, geïnspireerd en bedreven zijn in het navigeren door politiek geladen situaties.
 • Je bent beter toegerust voor fusies, overnames, inkrimping en groei.
 • Bovendien ontwikkel je een dieper inzicht in teamdynamiek; doelbewuste en verantwoordelijke gesprekken faciliteren. En verschillende gezichtspunten op elkaar afstemmen om het collectieve geheel te beïnvloeden.

Klik hier voor meer informatie over ORS@Work.

Intelligence

De Intelligence module is de eerste module van de ORSC™ Intermediate. De training biedt een krachtige toolkit voor het vergroten van emotionele veerkracht in het kader van verandering. Verandering is onvermijdelijk, constant en noodzakelijk, en het vermogen om verandering te navigeren is een kenmerk van systemische gezondheid.

In deze training verken en breng je de rol van emoties in menselijke relatiesystemen in kaart en leer je hoe je anderen kunt helpen om een "locus of control" te creëren. Deze paradigmaverschuiving zal hen in staat stellen om het idee te omarmen dat verandering een normaal fenomeen is - de sleutel tot systemische evolutie.

Deze training biedt een robuuste toolkit voor het vergroten van emotionele veerkracht in het licht van verandering. Je leert ook een vaardigheidsset die cliënten ondersteunt om met waardigheid en wijsheid om te gaan met moeilijke omstandigheden, waarbij je de stap maakt van Emotionele Intelligentie en Sociale Intelligentie naar Intelligentie van Relatiesystemen.

Ontdek de 7 sleutels tot het creëren van verandering:

Door het beoefenen van de volgende vaardigheden in de Intelligence module, krijg je een grotere flexibiliteit en beweeglijkheid in je coaching aanpak, en ben je uitgerust om de basisvoorwaarden voor verandering te creëren.

 1. Een geheel nieuw model voor het coachen van organisaties, teams, koppels en individuen, gebaseerd op het Proceswerk van Arnold Mindell, eigen maken.
 2. Toegang krijgen tot en integreren van systeemintelligentie vanuit meerdere kanalen (visueel, auditief, proprioceptief, kinesthetisch, relationeel, omgevingsgericht) om succesvol verandering te managen.
 3. Gebruik maken van verandermanagementtheorie om de basisvoorwaarden te creëren voor team- en organisatorische veerkracht.
 4. Coachingstechnieken onder de knie krijgen voor het uitdiepen en beheren van emotioneel intense kwesties in zowel organisatorische als intieme relaties.
 5. Identificeren en verminderen van zeer negatieve conflictstijlen en teamvergiftigingen.
 6. Ontdek de kracht van Deep Democracy met en voor uw cliënten, die erop aandringt dat alle stemmen van een systeem worden gehoord en gehonoreerd - zelfs de impopulaire, want alleen dan zal het systeem klaar zijn voor verandering.
 7. Verhoog de positieviteit in zakelijke, non-profit en persoonlijke relaties door de toepassing van waarderingslussen en droomdeuren.

Aan het einde van de training, ben je in staat om:

 • Een dieper inzicht ontwikkelen in teamdynamiek.
 • Opzettelijke en verantwoordelijke gesprekken te faciliteren.
 • Verschillende gezichtspunten op elkaar afstemmen om het collectieve geheel te beïnvloeden.
 • Je klanten te ondersteunen bij veranderings- en ontwikkelingsinitiatieven.
ORSC - Intermediate

Geography

De module Geography is de tweede training van de ORSC™ Intermediate. Geografie geeft een brede en praktische benadering van het werken met veel van de functionele structuren van relatiesystemen. Wanneer we relaties ontwikkelen -op het werk of in ons persoonlijk leven- creëren we semi-permanente structuren. Deze training onderzoekt hoe deze structuren te herkennen en te voeden.

U ontdekt de belangrijkste ORSC tools:

 1. Lands Work

Verschillen kunnen verwarring, misverstanden en belemmeringen voor groei veroorzaken wanneer ze niet worden omarmd. "Waarom doe je de dingen niet op mijn manier?" "Waarom waardeer je niet wat ik waardeer?" "Waarom benader je problemen niet zoals ik dat doe?" "Waarom kun je niet meer zoals ik zijn?"

Als je ooit hebt gewerkt met een cliënt die "vastzit" in dit soort denken, dan zul je de eenvoudige en elegante hulpmiddelen waarderen die deze cursus biedt om voorbij die plek te komen. Lands Work stelt deelnemers in staat om een bewustzijn te ontwikkelen van de diversiteit en verschillen die mensen toevoegen aan een systeem en om pro-actief vanuit deze verschillen te creëren, terwijl ze hun empathisch vermogen aanwakkeren.

 1. Roles

Vaak raken mensen geïdentificeerd met het werk dat ze doen, of dat nu een fysieke taak is die ze uitvoeren (een "uiterlijke rol" zoals een CEO of Leraar) of een emotionele taak waarvoor ze zich verantwoordelijk voelen (een "innerlijke rol" zoals vredestichter zijn, of degene die zich uitspreekt over dingen). Deze cursus onderzoekt het onderscheid tussen de persoon en die vele rollen die bewust, intentioneel en vaardig kunnen worden bezet.

Door de rollen die in een systeem bestaan te depersonaliseren, ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de wisselwerking tussen die rollen. Wanneer er problemen opduiken voor uw cliënten, zult u toegerust zijn om hen te helpen kijken naar een rol die anders moet worden bezet, en verder te gaan dan schuld, schuldgevoel en persoonlijk falen.

Aan het einde van de training ben je in staat om:

 • De functie van relatiestructuren begrijpen (bijvoorbeeld uiterlijke en innerlijke rollen) om stabiliteit te bieden aan alle soorten relatiesystemen.
 • De noodzaak inzien van periodieke verandering van deze structuren om "rolmoeheid" en rolverstarring na verloop van tijd te vermijden.
 • Beschikken over een concreet model en gereedschap voor het werken met diversiteitsproblemen in relaties (Mijn Land, Jouw Land, Ons Land). Je zult deze technieken geoefend hebben in persoonlijke en organisatorische scenario's.
 • In staat zijn de rol van interne aspecten van het zelf (secret selves) in relaties te beoordelen en een instrument hebben om deze te coachen.
 • Je bent je bewust van de impact van culturele vooroordelen op relatiesystemen en beschikt over tools om die impact te coachen. Deze tools oefenen je aan de hand van persoonlijke en organisatorische scenario's.
 • Beschikken over tools om meer empathie te creëren rond individuele en organisatorische verschillen, en in staat zijn om die verschillen creatief aan te wenden.
 • De mogelijkheid hebben om professionele praktijken te verkennen die relevant zijn voor het coachen van relatiesystemen (opbouwen van de niche, netwerken, overleg, praktijkopbouw, enz.)
ORSC - Intermediate

Path

De Path module is de derde training van de ORSC™ Intermediate. Het richt zich op partnerschappen als een creatieve kracht, terwijl het verkent hoe een gedeelde visie en een strategisch plan te creëren om die visie te bereiken.

Relaties zijn van nature generatief, ze produceren iets unieks op het moment dat twee of meer mensen samenkomen. Wat ontstaat kunnen gevoelens zijn of verhalen of plannen of ideeën. Het kan iets alledaags zijn als een takenlijst of iets diepgaands als een baby.

In deze training richt je je op partnerschappen als een creatieve kracht, en onderzoek je concepten als het Pad van Relaties, Kwantumfysica en Dromen.

U ontdekt de belangrijkste ORSC-instrumenten:

 1. De drie niveaus van realiteit

Relaties, persoonlijk en professioneel, zijn wegen naar groei. Om de kracht en het potentieel van relaties te maximaliseren, moet men de verschillende niveaus van realiteit begrijpen waarin relaties zich bevinden, en dan vloeiender worden in het bewegen tussen die niveaus. In deze cursus leer je hoe je je cliënten kunt helpen om te kiezen wat ze creëren.

 1. Conflictmanagement

De Path module biedt ook handvatten voor het werken met conflicten, wat cruciaal is als je met relaties te maken hebt. Omdat de meeste conflicten ontstaan wanneer mensen niet dezelfde visie of "consensus realiteit" delen, is de eerste stap om conflicten te verminderen het bewust zijn van die verschillen. Tijdens deze driedaagse training krijg je de kans om verschillende tools in de praktijk te brengen die van conflicten een krachtige motor voor groei maken.

 1. Mythen

Mythen zijn krachtige en archetypische verhalen die onze werkelijkheid vormgeven. Als relatiesystemen evolueren, ontstaan er onvermijdelijk nieuwe mythes, waarvan sommige een identiteitscrisis kunnen veroorzaken omdat de individuen binnen het systeem blijven handelen vanuit de "oorspronkelijke mythe", terwijl ze in feite al een nieuwe mythe hebben. Tijdens de Path module ga je onderzoeken hoe je een "mythecrisis" kunt lokaliseren en vervolgens met je cliënt kunt werken aan het manifesteren van de nieuwe mythe.

Aan het einde van de training, zul je:

 • De theorie en toepassing van de Drie Niveaus van Werkelijkheid begrijpen en hoe ze van cruciaal belang zijn voor het gezond functioneren van relatiesystemen.
 • In staat zijn om de bewuste en onbewuste angsten te ontdekken en te coachen die een impact hebben op relatiegedrag (Hoge/Lage Droom).
 • De theorie kennen voor het identificeren van de diepe betekenis van elk relatiesysteem en de instrumenten hebben om cliënten te helpen daar toegang toe te krijgen (relatiemythe).
 • Begrijpen wat de functie is van een relatiemythe als een leidende structuur voor allerlei soorten relaties en de noodzaak van mytheverandering in de loop van de tijd.
 • Werktuigen hebben om te werken met mythe en mytheverandering en de kans krijgen om die instrumenten te oefenen met persoonlijke en organisatievignetten.
 • Beschikken over een instrument om bewuste en intentionele emotionele velden te creëren ter ondersteuning van specifieke coachingsituaties (MetaSkills™ Wheel).
 • Beschikken over een reeks hulpmiddelen voor grote groepen om een organisatievisie om te zetten in praktische realiteit (Bringing Down the Vision).
 • Ken minstens drie technieken om de transpersoonlijke aspecten van relatiesystemen te onderzoeken (Mythen, MetaSkills™, en Partner als Aspect van de Goddelijke Dromenmaker).
ORSC - Intermediate

Systems integration

Systems Integration is de laatste module in het ORSC™ curriculum. Deze gevorderden training biedt een leerruimte waar je de vaardigheden die je in alle voorgaande trainingen hebt opgedaan in praktijk kunt brengen. Deze training integreert de dimensies van Intelligence, Geography en Path door praktijkoefeningen, groepssupervisie, een verdiept begrip van de onderbouwing van het model en veel oefening.

Je ontdekt de belangrijkste ORSC tools:

 1. World Work Metaskills

Als deelnemers overstappen van het coachen van individuen en duo's naar groepen en organisaties, beginnen ze aan een traject naar World Work, het beïnvloeden van het bewustzijn van de wereld door hun acties. Deze overgang vereist een nieuwe set van MetaVaardigheden die deelnemers zullen leren kennen in deze training. Deze omvatten: Niet-gehechtheid, Energetisch Bewustzijn, Verstoring als Bondgenoot, MetaZicht, Gekke Wijsheid, Dienstbaarheid en Diepe Democratie.

World Work is zowel een staat van zijn als van doen. Werken met groepen kan een uitdaging zijn, waarbij coaches en consultants hun eigen gevoelens moeten beheersen, zich bewust moeten zijn van individuele interacties en emotionele velden in de gaten moeten houden, dit alles terwijl ze zich bewust moeten blijven van het hele systeem. Je vermogen om "alles vast te houden" zal verbeteren als je een houding kunt handhaven temidden van de storm.

 1. Groeps- of teamcoaching

Groeps- of teamcoaching vindt plaats wanneer een coach of consultant zich met meer dan twee mensen bezighoudt. De vaardigheden en instrumenten die gebruikt worden in het Deep Democracy proces zijn perfect overdraagbaar naar groeps- of teamcoaching. De fasen van het Deep Democracy proces, die je leert in Systems Integration, omvatten: Filteren/Sorteren, Consensus bereiken, Rollen en Spookrollen identificeren, Randen en Hot Spots lokaliseren, Escalatie en De-escalatie, en tenslotte Tijdelijke Oplossing vinden.

Aan het einde van de training, zul je:

 • Geoefend hebben met individuele tools, vaardigheden combineren om te voldoen aan een verscheidenheid van scenario's, en MetaSkills beheersen.
 • Je verdiept hebben in je begrip van de relatie dimensies van Relatie Relationship Intelligence, Geography en Path, en hun verschillende bijdragen aan ORSC.
 • Geoefend hebben met het integreren van de vaardigheden en tools van Relationship Intelligence, Geography en Path, zodat deze vloeiend en flexibel kunnen worden ingezet als de situatie daarom vraagt.
 • Je zelfvertrouwen als ORSC coach, consultant, therapeut of counsellor vergroot hebben.
 • Nieuwe praktische tools en vaardigheden toegevoegd hebben aan uw coaching toolkit.
 • Extra training ontvangen hebben in groeps- en teamcoaching.
 • Een gemeenschap gecreëerd hebben en plezier hebben gehad!
ORSC - Intermediate

Aan de slag

Voor wie is deze training bedoeld?

De ORSC™ trainingen zijn geschikt voor iedere professional die zijn leiderschaps- en coachingsvaardigheden wil uitbreiden. Deelnemers komen uit diverse achtergronden, waaronder: - Persoonlijke, executive en organisatiecoaches - Agile coaches en projectmanagers - Organisatieleiders en teammanagers - HR, OD en L&D professionals en consultants - Docenten en trainers - Mediators en advocaten - Relatie- en gezinstherapeuten - Organisatieontwikkeling en HR consultants ORSC - Fundamentals

Essence

De analogie die wij graag gebruiken is dat ORSC een besturingssysteem is waarop andere toepassingen, mentale modellen en benaderingen kunnen worden geherinterpreteerd. Zodra onze studenten de paradigma verschuiving maken van het betrekken van individuen naar de gehele groep ontstaat er een geheel nieuwe wereld van mogelijkheden. Veel studenten melden grote voldoening omdat wat ze al geleerd hebben en gebruiken in hun werk nog effectiever is wanneer het gekoppeld wordt aan ORSC™ principes. (The 5 principles of Relationship Systems Intelligence)

ICF accreditatie

Het ORSC trainingsprogramma leidt op in overeenstemming met de normen en ethiek van de International Coaching Federation (ICF). Elk van onze kerncursussen is geaccrediteerd en ons volledige programma, dat bestaat uit de kerncursussen en certificering, is een ICF Accredited Coach Training Program (ACTP). ORSC | Certificeringsprogramma

Over CRR Global

CRR Global werd in 2007 opgericht door Faith Fuller en Marita Fridjhon. De eerste ORSC certificering werd gelanceerd in februari 2008. Na verloop van tijd heeft CRR Global haar coaching model uitgebreid met innovatieve theorieën en programma's op het gebied van Relationship Systems Intelligence (RSI) en Systems-Inspired Leadership (SIL). CRR Global heeft momenteel partners in 15+ landen en meer dan 665 gecertificeerde beoefenaars over de hele wereld. 

Competence Training Institute, onderdeel van Schouten & Nelissen, is er trots op de exclusieve partner van CRR Global te zijn om u de prachtige ORSC programma's aan te bieden in Nederland, Duitsland, Zwitserland en Virtueel via Zoom.

CRR Global en Competence geloven beide in de kracht van een sterke en krachtige relatie. We voelen ons vereerd om samen te bouwen en te groeien, met onze deelnemers, docenten, collega's en het grotere systeem. 

ORSC Fundamentals (CRR Global - Nederlands)

Organisation and Relationship Systems Coaching

Lees meer

ORSC Fundamentals (CRR Global - Nederlands)

Brainstorm

ORS@Work (CRR Global - Engels)

Organization and Relationship Systems @Work

Lees meer

ORS@Work (CRR Global - Engels)

Courseroom Standup

ORSC Intermediate (CRR Global - Engels)

Organisation and Relationship Systems Coaching

Lees meer

ORSC Intermediate (CRR Global - Engels)

Collega's Bespreken Werk Vloer

Intelligence

Faciliteer verandering met meer inzicht in relaties

Lees meer

Intelligence

Collega's Bespreken Werk Vloer

Geography

Benut de kracht van verschillende perspectieven

Lees meer

Geography

Collega's Bespreken Werk Vloer

Path

Benut de creatieve kracht achter elke relatie

Lees meer

Path

Collega's Bespreken Werk Vloer

Systems Integration

Benut de creatieve kracht achter elke relatie

Lees meer

Systems Integration

Collega's Bespreken Werk Vloer

ICF geaccrediteerd Coach Training Programma (ACTP)

CRR Global is een ICF-gecertificeerde Coach Training School en de bedenker van het wereldberoemde curriculum, ORSC™. Dit is de enige ICF-gecertificeerde systeemgebaseerde training en
certificeringsprogramma in de wereld. Meer dan 20.000 beoefenaars, verspreid over zes continenten in talloze landen zijn opgeleid door CRR Global. 

Door het afronden van de ORSC cursussen ontvangt u een Certificaat van Voltooiing en komt u in aanmerking voor de volgende ICF in-class contacturen: ORSC Fundamentals of ORS @Work 12 uur; Intelligence; Geography, Path en Systems Integration leveren elk 18 uur op. Voltooiing van ORSC Certificering voldoet aan de eisen van een volledig ICF Geaccrediteerd Coach Training Programma (ACTP).

Certificaat
Na afronding zult u een betrouwbaar coachingskader vaststellen en competentie verwerven in Organisatie en Relatie Systeem Coaching. U ontvangt een certificaat met vermelding en u komt in aanmerking om te starten met de individuele ORSC Certificering. De start van uw reis is de ORSC Fundamentals of de bedrijfsgerichte ORS @Work training. 

Fundament van ORSC™
 • Blijf op de hoogte
Menu
Photo Stock People Circle 1145976069
<