Alle Schouten & Nelissen websites
25-02-2024 | Competence

Coachingscertificering met Co-Active Coaching

Coaching Certificantion Through Co Active

Coachingstrainingen en -certificeringen vormen de basis voor goed coachwerk. Ze bieden competenties en vaardigheden die coaches in staat stellen hun cliënten te begeleiden op de weg naar een vervuld (beroeps)leven en krachtige beslissingen. Het verwerven van een gerenommeerde certificering helpt coaches ook om zich te positioneren als competente en gecertificeerde concurrenten op de coachingsmarkt. Naast certificeringen vanuit associaties als de International Coaching Federation (ICF), zijn vooral certificeringen van geaccrediteerde opleidingsinstituten nuttig. Deze certificeringen worden toegekend op basis van wat de cursisten hebben geleerd en de eindexamens die zijn afgelegd. Ze maken ook de weg vrij voor associatiecertificering. 

Met de opleiding Co-Active Coaching bieden we een van 's werelds toonaangevende ICF-geaccrediteerde coachingsopleidingen aan. Dit is een programma waarmee je je Coaching Certificering kunt behalen. Het programma begint met een basistraining (Co-Active Fundamentals) en biedt je vervolgens de mogelijkheid om je coachingsvaardigheden te verdiepen, praktijkervaring op te doen en jezelf als coach te professionaliseren als onderdeel van een certificeringsprogramma. In het volgende van dit artikel wordt dit certificeringsprogramma in meer detail beschreven, bijvoorbeeld welke eisen aan deelnemers worden gesteld, hoe het Co-Active Coaching programma is opgebouwd en welke certificeringen het biedt. 

Coachingscertificering door Co-Active Coaching 

Co-Active Coaching training wordt algemeen erkend als het meest gedegen trainings- en certificeringsprogramma in de branche. Als de grootste en meest gevestigde organisatie voor professionele coachopleidingen ter wereld heeft het Co-Active Training Institute (CTI) sinds het begin van de jaren negentig meer dan 145.000 coaches opgeleid, waaronder medewerkers van meer dan een derde van de Fortune 100 en vele andere internationale bedrijven. 

Als erkenning voor je vaardigheden en uitzonderlijke prestaties, kent CTI je na afronding van het certificeringsprogramma de titel Certified Professional Co-Active Coach (CPCC) toe, die je kunt gebruiken als een post-nominale tegel die, in tegenstelling tot de ICF-certificeringen, niet hoeft te worden verlengd, maar voor onbepaalde tijd geldig is. 

Toelating en registratie 

De voorwaarde voor toelating tot het CPCC Programma voor je Coaching Certificering is deelname aan de eerste modules van de Co-Active Coach Training (Fundamentals en Intermediate), zodat registratie op zijn vroegst na de module Process (binnen Intermediate) kan plaatsvinden. De laatste module van de coach opleiding, Synergy, mag nog worden afgerond na de start van het CPCC Programma; je moet deze echter uiterlijk hebben afgerond voor het einde van de trainingsfase van de Coaching Certificering. 

Aanvragen voor certificering kunnen het hele jaar door rechtstreeks vanuit het CTI Student Portal worden gedaan. Startdata zijn meestal één keer per kalendermaand (behalve in december), waarbij de volgende drie startdata altijd beschikbaar zijn voor selectie. Voor een latere start moet je wachten tot de maand van je voorkeur wordt opgeroepen. 

De uiterste inschrijfdatum is altijd de eerste van de voorgaande maand, dus als je bijvoorbeeld in januari wilt beginnen, moet je je voor 1 december inschrijven. Als je je echter kort voor de deadline inschrijft, is het altijd mogelijk dat je niet in de maand van je voorkeur kunt beginnen, maar een maand wordt "opgeschoven" omdat de beschikbare plaatsen al bezet zijn. Dit is des te waarschijnlijker als je in september, oktober of januari wilt beginnen, omdat er in deze maanden meestal bijzonder veel vraag is.  

Wanneer je je inschrijft, moet je de coach noemen die je tijdens je certificeringsfase zal begeleiden. Deze coach moet gecertificeerd zijn als CPCC en ook een certificaat hebben als Professional Certified Coach (PCC) of Master Certified Coach (MCC) van ICF. 

Taal van de coachingscertificering 

Gewoonlijk vindt de certificering plaats in het Engels. Enige tijd nadat je je hebt ingeschreven, laat CTI je weten of je kunt beginnen in de maand van je voorkeur of dat je nog een maand moet wachten. Aan het begin van je startmaand word je dan uitgenodigd om het tijdstip te kiezen waarop je de trainingsgesprekken wilt bijwonen. CTI biedt een reeks verschillende tijdslots waarvan het aantal afhangt van de startdatum. 

Speciale taalpods, voor andere talen dan Engels, starten ook op onregelmatige tijdstippen, bijvoorbeeld in het Duits of Nederlands. In deze pods is al het cursusmateriaal in het Engels, maar de voertaal is dan de "speciale taal". Een speciale taalpod kan altijd starten als er precies negen deelnemers zijn ingeschreven. Het is niet mogelijk om van tevoren te voorspellen wanneer dit precies zal zijn. Als je je voor zo'n pod wilt inschrijven, vul dan bij je inschrijving in het Studentenportaal German/Dutch Pod en Competence in, zodat je niet in een Engelse Pod wordt ingedeeld. CTI zal alle deelnemers informeren zodra de podgroep compleet is. 

Structuur en procedure 

De trainingsfase van het CPCC Programma duurt 25 weken, waarin zogenaamde Pod en Triad Calls afwisselend plaatsvinden. Dit begint met de eerste Pod Call rond het midden van de startmaand. Deze trainingsgesprekken vinden plaats op Zoom en duren elk 90 minuten. In de Pod Call leidt een trainer (de zogenaamde Certification Pod Leader of CPL) de groep van negen mensen om de technieken en vaardigheden van Co-Active Coaching te verdiepen. In een Triad Call daarentegen komen subgroepen van drie mensen samen om elkaar te coachen, waarbij de rollen van coach, coachee en observator worden afgewisseld. De eerste drie Triade Gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een trainer (Groepssupervisor) en worden Groepssupervisies genoemd. 

Leermateriaal 

Voor elke week van de trainingsfase is uitgebreid lesmateriaal online beschikbaar, dat gelezen of beluisterd moet worden ter voorbereiding op de respectievelijke trainingsgesprekken. Er is ook elke week wat huiswerk dat je online zet en dat door je CPL wordt becommentarieerd en geëvalueerd. Sommige hiervan worden beoordeeld om te zien of ze aan de standaard voldoen en je wordt alleen toegelaten tot het eindexamen als al het beoordeelde huiswerk goed is. 

100 uur coaching 

Je moet ook 100 uur met je eigen klanten coachen voordat je het eindexamen doet en ervoor zorgen dat je coachpraktijk op elk moment tijdens de trainingsfase ten minste vijf betalende coachees omvat. Betalend betekent dat de tegenprestatie geldelijk is, hoewel het heel gewoon is om voor kleinere bedragen te coachen tijdens de certificering. Coachingsessies met collega's van je bedrijf die worden uitgevoerd als onderdeel van een overeenkomst met je werkgever tellen ook mee als betaalde coaching als ze plaatsvinden binnen je (betaalde) werktijd. Je mag maximaal 25 van je coachingsuren besteden aan ruilcliënten die je een passende coachingsvergoeding geven in de vorm van een andere dienst. Het is zinvol om meer cliënten te hebben dan het minimum van vijf, omdat het dan makkelijker is om het doel van 100 coachingsuren te halen. Verder mag je maximaal twaalf van deze coachingsuren leveren door middel van coaching met je eigen coach; de coaching met je eigen coach mag echter niet minder dan zes uur zijn. 

Triade gesprekken vs Pod gesprekken 

In de Triad Calls oefenen deelnemers hoe ze de leerervaringen uit de Pod Calls kunnen vertalen naar diepere, krachtigere coaching. Een keer per maand (dus zes keer tijdens de trainingsfase) krijg je de gelegenheid om een opname van je eigen coachsessie naar keuze voor te leggen aan een supervisor die je feedback geeft en je begeleidt bij hoe je coaching moet veranderen om aan de eisen van een CPCC te voldoen. (Als je supervisie wilt in een andere taal dan de officiële trainingstaal, kun je CTI hierom vragen wanneer je je inschrijft. CTI biedt supervisie in verschillende talen en helpt je hier graag bij, zolang er instructeurs met de juiste taalvaardigheden beschikbaar zijn op de gewenste startdatum. Supervisie in het Engels zal altijd beschikbaar zijn). 

Examens 

Alle certificeringsresultaten moeten binnen 30 dagen na de laatste Pod Call zijn afgerond, met uitzondering van de 100 coachingsuren. Deze laatste moeten uiterlijk twaalf maanden na de startmaand zijn afgerond. Zodra je bij CTI hebt aangegeven dat je alle deliverables hebt afgerond (inclusief je coaching), heb je 30 dagen de tijd om je mondelinge examen in te plannen. Het examen moet uiterlijk 18 maanden na de eerste Pod Call plaatsvinden. Je hebt dus nog wat tijd na de trainingsfase om je 100 coachingsuren te voltooien als dat nodig is. 

In het mondeling examen word je getest door twee CTI examinatoren door beiden na elkaar te coachen tijdens een Zoom gesprek. De andere examinator beoordeelt vervolgens je coachingsprestaties en het is noodzakelijk dat beide examinatoren jouw prestaties beoordelen als zijnde in overeenstemming met de vereisten voor een CPCC. 

Uitgebreide informatie over registratie, programmastructuur en procedure (inclusief kosten) kun je vinden op de CTI website. Daar kun je ook het CPCC Infopakket downloaden, dat je een gedetailleerd overzicht geeft van het programma. We raden je sterk aan om het informatiepakket te lezen voordat je je inschrijft voor het CPCC programma. 

CPCC Certificaat en ICF Certificering 

Als je slaagt voor je examen, ontvang je enkele dagen later bericht van CTI en krijg je toegang tot je Digital Badge, die je kunt gebruiken om je online of in je correspondentie te identificeren als CPCC. Een paar weken later ontvang je je certificaat van CTI per post. Als je zakt, mag je binnen twaalf maanden na je eerste examen opnieuw examen doen tegen betaling. Als je het examen drie jaar na je eerste oproep niet hebt gehaald, vervalt je recht om het CPCC examen opnieuw te doen. Je hebt echter nog steeds de mogelijkheid om het CPCC-programma tegen betaling te herhalen of je certificering aan te vragen bij ICF. 

Wanneer je afstudeert als CPCC, heb je een volledig Level 2 Programma van ICF doorlopen en heb je in totaal 200 uur coach-specifieke training gevolgd. Dit geeft je gemakkelijker toegang tot de certificeringen van ICF en kwalificeert je om je in te schrijven voor de Associate Certified Coach (ACC) of Professional Certified Coach (PCC) op het Niveau 2 Pad. Je hebt dan al grotendeels voldaan aan de noodzakelijke vereisten voor het verwerven van deze ICF Certificaten (Opleiding, Coachingservaring, Mentorcoaching en Prestatiebeoordeling). 

Voor het PCC moet je echter een totaal van 500 coachingsuren aantonen sinds je Fundamentals hebt gevolgd, aangezien de 100 coachingsuren van het CPCC niet voldoende zijn voor het PCC certificaat. Voor beide ICF-certificaten is er vervolgens een Credentialing Exam van ICF waarin je moet bewijzen dat je kunt coachen volgens de ICF Core Competencies en dat je de Ethische Normen kent en kunt toepassen. Alle informatie over ICF certificering (inclusief kosten) kun je vinden op de ICF website

Wil je meer weten over ons Co-Active Coaching programma? 

Wil je weten of het Co-Active Coaching programma bij je past? Op welke locaties je aan dit programma kunt deelnemen? Of misschien heb je een andere vraag. Neem gerust contact op met onze programma adviseurs voor een persoonlijk advies op maat. 

Alles over Co-Active Coaching Neem contact met ons op
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van