Alle Schouten & Nelissen websites
11-02-2021 | Competence

Wat is Co-Active Coaching?

In dit artikel worden de principes van Co-Active Coaching uitgelegd en waarom het uniek is.

What Is Co Active Coaching

Co-Active coaching is een vorm van coaching die uitgaat van een partnerschap tussen coach en coachee. In een zakelijke omgeving kan de rol van coach dus ook bijvoorbeeld vervuld worden door in- of externe coach, een leidinggevende of HR professional. Bij deze manier van coachen wordt uitgegaan van het Co-Active Model. In dit artikel geven we antwoord op de vraag wat Co-Active coaching is. Dit doen we onder andere door de vier hoekstenen van het Co-Active Model te beschrijven en te kijken naar wat Co-Active Coaching zo uniek maakt.

Wat is Co-Active Coaching?

Co-Active Coaching is een manier van coachen waarbij de coach en de coachee samenwerken als gelijkwaardige partners. Hun gezamenlijke doel is om te werken aan zowel persoonlijke als professionele groei van de coachee. Het Co-Active Model, ontwikkeld door het Co-Active Training Institute (CTI), draait om een actieve en co-creatieve relatie, waarbij de wensen van de coachee centraal staan. Het benadert coaching vanuit vier kernprincipes, en erkent de coachee als een compleet individu. Hierbij worden verschillende aspecten van het leven geïntegreerd. 

De focus van Co-Active Coaching ligt op effectieve communicatie, voldoening, balans en het nemen van concrete stappen. Co-Active coaching stimuleert het individu zich te ontwikkelen, zijn potentieel optimaal te ontplooien, gegronde keuzes te maken en positieve veranderingen in verschillende gebieden van zijn leven aan te gaan.

Zijn en doen

De naam Co-Active staat voor zijn (Co) en doen (Active). Zijn in het nu om ideeën tot realiteit te maken en in staat te zijn om grenzen te stellen. Doen in actieve modus. Wegwerken van to do lijstjes en altijd maar ‘aan’ staan. Wanneer we als mens op ons best functioneren, dan is er een goede balans tussen het zijn en het doen. Dit is waar Co-Active vanuit gaat.

Vier hoekstenen van het Co-Active Model

De basis van Co-Active Coaching ligt in het Co-Active Model, dat uitgaat van vier hoekstenen. Deze hoekstenen maken Co-Active onderscheidend van alle andere coaching methodes.

1. Mensen zijn van nature creatief, energiek en compleet en heeft alle antwoorden in zich

De coach respecteert de coachee zoals hij is en gaat er van uit dat deze persoon niet fragiel, afhankelijk of gebroken is. De coachee heeft het antwoord op zijn of haar vraagstuk al in zich en de coach begeleidt in het naar boven halen van dit antwoord.

2. De focus op de mens als geheel

Bij het oplossen van een probleem wordt er niet alleen gekeken naar dat probleem en de oorzaken. De oplossing zit in het kijken naar de coachee als geheel. Vraagstukken en problemen zijn verbonden aan de mens als geheel en daar ligt ook de oplossing.

3. Dansen in het moment

Een gesprek is een krachtige en dynamische uitwisseling van energie en woorden. Co-Active coaching gaat ervan uit dat coaches reageren op de energie van de coachee en meebewegen in het moment. In het hier en nu. Door samen actief te zijn in het moment (te dansen) bouwen coach en coachee vertrouwen op en creëren ze ruimte voor openheid en kwetsbaarheid, met als doel leermomenten en ontdekkingen voor de coachee.

4. Uitlokken van verandering

Een coachee zoekt een coach omdat er iets mag veranderen in het leven. Om helderheid te scheppen of actie te ondernemen. Dit kan echter spannend zijn, omdat comfortabel voelen in het heden veiliger is dan het onbekende van de toekomst. Coachen betekent mensen uit hun comfortzone lokken, want verandering gebeurt niet in de veilige zone. De vierde hoeksteen van Co-Active coachen is dan ook het uitlokken van verandering.

Waarom Co-Active Coaching werkt

Ons kernprincipe, dat stelt dat mensen "van nature creatief, vindingrijk en heel" zijn, verandert de perspectieven in de coachrelatie. Dit principe inspireert de coachee om nog grotere veranderingen te bereiken, die worden versterkt door positieve verwachtingen.

Co-Active coaching richt zich niet alleen op het behalen van resultaten voor mensen; het legt de nadruk op de ontwikkeling van de coachee als geheel en niet alleen op het oplossen van het huidige probleem. Dit is bijzonder krachtig voor bijvoorbeeld mensen die alleen ervaring hebben met zakelijke coaching, dat gericht is op de functie, niet op de persoon en de bredere context.

Daarnaast heeft neurowetenschappelijk onderzoek aangetoond dat Co-Active Coaching coachees ondersteunt bij het ontwikkelen van positieve nieuwe neurale netwerken. Dit resulteert onder andere  in rustiger reageren op stress, gemakkelijker keuzes maken en het beter van hun natuurlijke creativiteit.

Wil je meer weten over Co-Active Coaching?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer te weten komen over Co-Active Coaching? Neem vrijblijvend contact op met onze programma adviseurs, download de brochure van Co-Active Fundamentals, of schrijf je in voor het gratis online informatie event. Dit event geeft je in een uur alle informatie die je nodig hebt om te weten of Co-Active Coaching bij jou past.  

Lees over Co-Active Coaching Download brochure Co-Active Coaching
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van