Alle Schouten & Nelissen websites
16-05-2024 | Competence

Wat is de ROI van Systems Coaching?

Foto Voor Web The Roi Of Systems Coaching

Sterke en betekenisvolle relaties vormen de basis van ons welzijn en succes, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Van de werkvloer tot aan sociale relaties, de kwaliteit van onze relaties bepaalt in grote mate ons geluk en onze voldoening. Het begrijpen en verbeteren van deze relatiesystemen is essentieel voor het creëren van een gezonde en productieve omgeving waarin mensen kunnen ontwikkelen. 

Relationship Systems Intelligence 

Relationship Systems Intelligence (RSI) is ontstaan na jarenlang onderzoek door CRR Global. RSI zorgt ervoor dat je kunt interacteren met systemen als geheel. Een relatie systeem wordt gezien als een netwerk van verbindingen, en het draait dus om het zien, horen en aanvoelen van deze verbindingen en uiteindelijk het systeem. Om te kunnen omgaan met snelle veranderingen, evoluerende technologie en wereldwijde invloeden is het van belang om gebruik te maken van de sterke punten van iedereen in een systeem.  

Wat is Systems Coaching? 

Systemen kunnen elke grootte hebben - van partnerschappen tot teams tot wereldwijde organisaties. Het richt zich op individuele ontwikkeling en de dynamiek en interacties binnen de betreffende groep mensen. Door het toepassen van systeemcoaching kunnen teams effectiever communiceren, conflicten oplossen en samenwerken om gemeenschappelijke doelen te bereiken. 

Wat levert Systems Coaching op? 

Om de ROI van systems coaching te maximaliseren zijn er verschillende aspecten die bijdragen aan persoonlijke groei en ontwikkeling: 

  • Verbeterde Teamprestaties en Productiviteit: Door effectieve communicatie, betere samenwerking en gedeelde doelstellingen kunnen teams hun prestaties en productiviteit verbeteren. Dit is positief voor organisaties, aangezien productieve teams bijdragen aan het behalen van doelen en het stimuleren van groei. 

  • Effectievere Communicatie: Systems coaching biedt teams de nodige vaardigheden en tools om conflicten op de juiste manier aan te pakken en communicatie barrières te doorbreken. Door effectieve communicatie kunnen teams beter samenwerken en problemen oplossen, wat de algehele efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verbeterd.  

  • Ontwikkeling van Collectieve Intelligentie: Door het benutten van de collectieve intelligentie van het team kunnen innovatieve oplossingen worden gevonden voor complexe problemen en uitdagingen. 

  • Verbeterde Veerkracht en Aanpassingsvermogen: Systems coaching leert individuen en teams veerkracht en flexibiliteit, om effectief om te gaan met veranderingen en uitdagingen in snel veranderde omgevingen. Dit heeft positieve gevolgen voor bijvoorbeeld organisaties omdat veerkrachtige teams zich beter kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. 

  • Persoonlijke Groei en Zelfbewustzijn: Naast het verbeteren van de teamdynamiek draagt systems coaching ook bij aan de persoonlijke groei en ontwikkeling van individuen. Dit gebeurd door bijvoorbeeld het zelfbewustzijn te stimuleren.  

  • Loopbaanontwikkeling: Voor professionals heeft het volgen van een systems coaching training positieve gevolgen voor hun loopbaanontwikkeling. Door nieuwe vaardigheden en inzichten te ontwikkelen kunnen professionals zich onderscheiden op de arbeidsmarkt.  

ORSC-training: Een effectieve benadering van Systems Coaching 

Een van de meest effectieve methoden van systems coaching is de Organization and Relationship Systems Coaching (ORSC) training. ORSC is een krachtig instrument dat je benadering van relaties opnieuw vorm geeft. Tijdens deze training leer je: 

  • Om te gaan met emotioneel intense onderwerpen in persoonlijke of organisatorische relaties 

  • Teamdynamiek en systeemdenken te begrijpen  

  • Om te gaan met diversiteitskwesties in relaties 

  • Kritische componenten van relatievervulling te identificeren 

Kortom, het volgen van een ORSC-training biedt professionals de kans om hun vaardigheden te versterken binnen dit vakgebied. 

Andere deelnemers beoordelen deze training met een 9 gemiddeld. Bekijk de testimonials en ontdek waarom anderen voor deze training hebben gekozen. 

De ROI van Systems Coaching 

Systems coaching is een waardevol instrument dat bijdraagt aan het verbeteren van relatiesystemen. Door te investeren in effectieve coaching benaderingen (zoals ORSC), kunnen professionals hun vaardigheden versterken, hun persoonlijke en professionele groei stimuleren en een positieve verandering teweegbrengen in meerdere facetten van het leven. 

Meer over ORSC Contact
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van