Alle Schouten & Nelissen websites
08-01-2024 | Competence

Wat is een levenscoach?

What Is Life Coaching

Wat is een levenscoach? De vraag waar je waarschijnlijk aan denkt wanneer je hier terecht bent gekomen. In dit artikel gaan we in op de definitie van levenscoach (ook wel life coach), de rol ervan in persoonlijke ontwikkeling en hoe je misschien zelf life coach kunt worden. Aan het eind van dit artikel zul je een uitgebreid begrip hebben van wat levenscoaching inhoudt, de impact die het kan hebben en de stappen die je moet ondernemen als je levenscoach wilt worden.  

Wat is levenscoaching?  

Life coaching is een krachtig hulpmiddel voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Het gaat verder dan conventionele zelfhulpbenaderingen en richt zich niet alleen op persoonlijke groei, maar ook op professionele en maatschappelijke dimensies. In de kern draait het bij levenscoaching om drie fundamentele vragen: Wie ben ik, Wat wil ik en Wat kan ik doen? Deze vragen dienen als leidraad en leiden mensen naar zelfontdekking, helderheid en een doel.  

Het transformerende aspect van levenscoaching ligt in het vermogen om positieve verandering teweeg te brengen. Het beroep van levenscoach ontstond in de jaren '90 van de vorige eeuw en raakte in een stroomversnelling als reactie op de snelle en moderne levensstijl. Levenscoaches staan mensen bij op hun weg naar meer zelfbewustzijn, helpen hen hun volledige potentieel te ontdekken en evenwicht te bereiken in verschillende aspecten van het leven.  

Rol van een levenscoach 

Een levenscoach kun je zien als gids op de weg van persoonlijke ontwikkeling. Ze helpen individuen bij hun zelfontdekking, begeleiden hen bij uitdagingen en helpen bij het nemen van beslissingen. Er zijn een aantal zaken in een mensenleven waarbij een levenscoach kan helpen. 

1. Mensen in staat stellen tot zelfsturing

Levenscoaches treden op als mondige bondgenoten en bevorderen een omgeving waarin individuen de leiding over hun leven kunnen nemen. Door scherpe en soms kritische vragen te stellen, een spiegel voor te houden en verantwoording af te dwingen, ontstaat er een samenwerkingsproces tussen coach en de client. Coaches helpen hun cliënten hierdoor bij het identificeren van hun waarden, het verduidelijken van doelen en het afstemmen van acties op ambities.  

2. Begeleiding en verantwoording bieden

Begeleiding is een hoeksteen van levenscoaching. Coaches bieden waardevolle inzichten, strategieën en perspectieven om uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd houden ze cliënten verantwoordelijk voor de afspraken die ze tijdens het coachingstraject hebben gemaakt. Zo leidt een coachtraject dan ook over het algemeen tot praktische stappen en/of een verandering in het leven van de cliënt.

3. Het vergemakkelijken van besluitvorming

Door verlangens, sterke punten en mogelijke obstakels te onderzoeken, krijgen mensen meer duidelijkheid over wat er in hun hoofd omgaat. Waarom ze een verandering bijvoorbeeld tegengaan en hoe ze dit kunnen aanpassen. Dit leidt tot een situatie waarin mensen betere en meer weloverwogen keuzes kunnen maken. Coaches bieden hulpmiddelen om hen hierbij te helpen, door samen opties af te wegen en aan hun cliënten aan te moedigen. 

4. Zelfvertrouwen en veerkracht versterken

Het opbouwen van zelfvertrouwen en veerkracht is een integraal onderdeel van life coaching. Coaches ondersteunen cliënten bij het herkennen van hun sterke punten, het overwinnen van tegenslagen en het ontwikkelen van een veerkrachtige mentaliteit. Deze empowerment vindt niet alleen plaats tijdens de coachingssessies, maar werkt ook daarna nog door. Het krijgen van meer zelfvertrouwen en veerkracht beïnvloedt uiteindelijk verschillende onderdelen van het leven van cliënten.  

Levenscoach worden 

Nu duidelijk is wat life coaching inhoudt, is het belangrijk om uiteen te zetten hoe je levenscoach kunt worden. In dit gedeelte nemen we je mee langs een aantal praktische stappen en overwegingen. Van formele trainingen tot de praktische aspecten van het opbouwen van een coachpraktijk.  

Een opleiding en persoonlijke ontwikkeling 

Iedereen zou zich coach kunnen noemen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat wanneer je andere mensen wilt gaan helpen, jij een grote invloed speelt in en op het leven van die ander. Goede kennis van wat je doet en hoe je dit doet is dus belangrijk. Maar ook moet je beschikken over de juiste vaardigheden om iemand te kunnen coachen. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat een goede opleiding de basis is om levenscoach te worden.  

Er zijn verschillende opleidingen en trainingen die je de benodigde kennis en vaardigheden bieden, waaronder onze Co-Active Coaching opleidingen. Deze opleiding start met een Fundamentals opleiding van 2,5 dag, waarvoor je een certificaat ontvangt. Na de Fundamentals kun je je verder verdiepen met de Intermediate opleiding.  

Een coachpraktijk opbouwen 

Heb je de juiste kennis en vaardigheden vergaard, dan kun je aan de slag als levenscoach. Je gaat een praktijk opzoeken, cliënten aantrekken en de wereld laten weten dat jij levenscoach bent. Dit houdt in dat je je communicatievaardigheden moet aanscherpen, een klantenbestand moet opbouwen en de praktische aspecten van het runnen van een coachingsbedrijf onder de knie moet krijgen. Het gaat hier dan niet alleen om coachingsvaardigheden hebben, maar ook ondernemer zijn.  

Dus, wat is levenscoaching? 

Life coaching is een manier om mensen te helpen zichzelf te ontwikkelen. Of dit nu loopbaan- en carrièreontwikkeling is, of persoonlijke ontwikkeling. In de kern helpt een life coach cliënten het beste uit zichzelf te halen en te zien hoe ze dat in de toekomst kunnen blijven doen. De vraag is nu, wil jij levenscoach worden? 

Onze Life coach trainingen
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van