Alle Schouten & Nelissen websites
30-04-2024 | Competence

Wat zijn de voordelen van systemisch coachen?

Pexels Olia Danilevich 8145335

Tegenwoordig is er in het bedrijfsleven veel aandacht voor individuele prestaties en ontwikkeling. Hierdoor vergeten we soms te kijken naar het grote geheel waarin deze individuen werken. Systemische coaching richt zich niet alleen op jou als individu, maar ook op de systemen waarin je functioneert. Door deze vorm van coaching kunnen managers en HR-professionals een beter beeld krijgen van de dynamiek binnen de organisatie en de factoren die van invloed zijn op het welzijn en de prestaties van medewerkers. In dit artikel vertellen we je meer over de toepassing en de voor- en nadelen van de systemische coaching aanpak, maar eerst vertellen we je wat systemisch coachen precies inhoudt.

De essentie van systemisch coachen

Systemisch coachen kijkt verder dan het individu, het gaat om het begrijpen van relaties en factoren binnen een organisatie, en deze waar nodig aan te passen. Om het systeem goed te begrijpen is onderzoek nodig. Denk aan onderzoek naar de dominante cultuur binnen de organisatie, haar geschiedenis en structuren. Het is ook belangrijk om alle rollen en posities van de mensen binnen de organisatie in kaart te brengen.

Systemische intelligentie

Een belangrijk aspect van systemisch coachen is het ontwikkelen van zogenaamde “systemische intelligentie”. Dit klinkt misschien heel complex, maar het gaat er eigenlijk om dat de teams en individuen binnen de organisatie kennis hebben van de relaties en structuren van het bedrijf. Wanneer mensen begrijpen waar ze deel van uitmaken, wordt de samenwerking verbeterd, kunnen mensen beter anticiperen op veranderingen en kunnen conflicten gemakkelijker worden opgelost of voorkomen.

Een veelgebruikte techniek binnen systemisch coachen is het werken met opstellingen, om de onderlinge relaties en dynamieken helder te krijgen. Door daadwerkelijk verbinding te maken met het systeem (met een papieren opstelling) of door elkaars perspectieven te ervaren (bijvoorbeeld met de ORSC tool Landswork) door het rollenspel te doen, is het een heel heldere manier van uitleggen, waardoor mensen het snel zullen begrijpen. Vooral omdat de daadwerkelijke belichaming van de verschillende perspectieven verschillende inzichten creëert.

Toepassing in de praktijk

Systemisch coachen en Systems Inspired Leadership kunnen op verschillende manieren worden toegepast in de praktijk van Management en HR professionals. Voorbeelden van het toepassen van deze vorm van coaching zijn:

- Teamontwikkeling: Systemisch coachen kan worden ingezet om de samenwerking en dynamiek binnen een team te verbeteren, waardoor de prestaties van het team verbeteren en het team zich dus versneld ontwikkelt.

- Leiderschapsontwikkeling: Voor leiders kan systemische coaching helpen bij het ontwikkelen van een beter begrip van hun rol en invloed binnen het team en de organisatie, en hoe ze beter kunnen omgaan met moeilijke situaties en onverwachte gebeurtenissen. Wil je meer leren over leiderschap, bekijk dan onze Co-Active leiderschapservaring pagina

- Conflictoplossing: Systemisch coachen helpt ook bij het oplossen en vermijden van conflicten binnen een organisatie. Door problemen vroeg op te sporen, kun je aan een oplossing werken voordat het een conflict wordt. Zo blijft de sfeer in het team intact en kunnen jullie samen blijven presteren!

- Cultuuromslag: Voor organisaties die streven naar een cultuuromslag kan systemische coaching helpen bij het herkennen en begrijpen van de bestaande culturele dynamiek binnen de organisatie en bij het bevorderen van een meer inclusieve en ondersteunende werkomgeving. Systemische coaching kan ook een helpende hand zijn voor bedrijven die streven naar culturele transformatie. Dit komt omdat systemisch coachen bijdraagt aan het begrijpen van de bestaande cultuur, zodra je deze cultuur in kaart hebt gebracht weet je waar er ruimte is voor verbetering en kan er aan gewerkt worden.

Door systemisch coachen in de praktijk toe te passen, zijn managers en HR-professionals beter in staat om de complexiteit van organisaties te begrijpen en effectief door veranderende omgevingen te navigeren. Het is een krachtige ervaring om samen met je collega's de tools van Organization and Relationship Systems Coaching in te bedden in een gezamenlijke inhouse training.

Voordelen en nadelen van systemisch coachen

Voordelen:

1. Diepgaand inzicht: Systemisch coachen biedt diepgaand inzicht in de onderliggende dynamiek en patronen binnen een systeem, waardoor managers en HR-professionals beter begrijpen wat er aan de hand is.

2. Duurzame verandering: Door te focussen op het geheel van het systeem, kunnen veranderingen geïnitieerd door systemische coaching duurzamer zijn dan oplossingen die alleen focussen op individuele aspecten.

3. Empowerment: Het proces van systemisch coachen kan bijdragen aan de empowerment van individuen binnen het systeem door hen bewust te maken van hun rol en invloed op de dynamiek.

4. Conflictoplossing: Systemisch coachen kan effectief zijn bij het oplossen van conflicten binnen teams en organisaties omdat het helpt om de onderliggende oorzaken van de conflicten aan te pakken.

5. Synergie creëren: Door de onderlinge verbondenheid binnen het systeem te benadrukken, kan systemische coaching helpen bij het creëren van synergie en samenwerking tussen verschillende delen van de organisatie.

Nadelen:

1. Complexiteit: Het begrijpen en toepassen van systemisch coachen kan complex zijn en vereist gedegen kennis en ervaring op dit gebied.

2. Tijdsintensief: Het proces van systemisch coachen kan tijdsintensief zijn, omdat het vaak vereist om diep in te gaan op de verschillende aspecten van het systeem.

3. Weerstand: Sommige mensen binnen de organisatie kunnen weerstand ervaren tegen systemische coaching, omdat het hen confronteert met uitdagingen en problemen die ze liever vermijden.

4. Onzekerheid: Het resultaat van systemisch coachen is niet altijd voorspelbaar, wat kan leiden tot onzekerheid over de effectiviteit en het mogelijke resultaat voor de organisatie.

Conclusie

Systemisch coachen biedt een holistische benadering om problemen binnen organisaties en teams te begrijpen en aan te pakken. Het kan effectief zijn in het creëren van positieve verandering en het bevorderen van een gezondere en evenwichtigere werkomgeving. Managers en HR-professionals kunnen profiteren van een beter begrip van systemisch coachen en hoe het kan worden toegepast in hun organisaties.

Competence biedt training in coaching en leiderschapsvaardigheden. Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over deze trainingen en hoe wij de leiders in jouw organisatie kunnen helpen in hun ontwikkeling? Bekijk onze trainingen of neem contact met ons op.

Trainingen Contact
Deel dit artikel
9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van