Alle Schouten & Nelissen websites
27-11-2023 | Competence

De 5 dimensies van leiderschap volgens Co-Active

The 5 Dimensions Of Leadership According To Co Active

Leiderschap is geëvolueerd voorbij traditionele hiërarchieën en rollen. Het is niet langer beperkt tot degenen aan de top. Iedereen is een leider. Iedereen heeft impact op zichzelf, op elkaar en op onze omgeving. Dit wordt ook benadrukt in het Co-Active Leadership Model. In dit artikel onderzoeken we de vijf dimensies van leiderschap uit dit model. Door deze dimensies te begrijpen en te beheersen, word je wendbaarder en effectiever als leiders. 

Wat is leiderschap?  

In het model van Co-Active Leadership gaat de term ‘leiderschap’ verder dan de traditionele manier van kijken naar autoriteit en aansturen. In plaats daarvan ziet het ‘leiderschap’ als iets dat we allemaal in kunnen zetten in ons dagelijks werk en ons privéleven. Hierdoor word je jezelf ervan bewust welke invloed jij hebt op jouw omgeving en hoe je die invloed op een positieve manier in kunt zetten.  

De 5 dimensies van leiderschap  

Binnen het model van Co-Active leiderschap is leiderschap geen standaard concept. Het is een benadering waarbij vijf manieren van leiderschap worden geïntroduceerd. Elke dimensie biedt een uniek perspectief op leiderschap en benadrukt respectievelijk zelfbewustzijn, verbinding, empowerment, partnerschap en innovatie. Laten we deze vijf dimensies van leiderschap eens verkennen. 

dimensions of leadership

Eerste dimensie: Leader Within   

Leader Within is de kern van het model. Deze dimensie draait om zelfacceptatie en zelfautoriteit, waardoor een gevoel van empowerment ontstaat. Leiders binnen deze dimensie werken integer en stemmen hun acties af op persoonlijke waarden. De Co-Active benadering benadrukt het omarmen van alle aspecten van zichzelf, zelfs die aspecten die een uitdaging vormen om te erkennen.  

Tweede dimensie: Leader in front  

De leader in front vindt een balans tussen verbinding en richting. Leiders in deze dimensie inspireren hun teamleden door zichzelf steviger met hen te verbinden en hen een duidelijke visie te bieden. Deze benadering gaat gepaard met empathie, compassie en authenticiteit, waardoor een authentieke en oprechte leiderschapsstijl ontstaat.  

Derde dimensie: Leader Behind  

Leader Behind gaat over dienend leiderschap. Degenen in deze dimensie zijn toegewijd aan het bekrachtigen en coachen van anderen en erkennen in de ander diens intrinsieke kwaliteiten. Basisvaardigheden zijn diep luisteren en het stellen van krachtige vragen. Door te coachen help je individuen hun eigen antwoorden te vinden en stimuleer je hen het beste uit zichzelf te halen.  

Vierde dimensie: Leader Beside  

De Leader Beside bouwt diepe verbindingen en partnerschappen op met gelijken. Door elkaar ruimte te geven om jezelf open te stellen, geef je elkaar de kracht om ieders sterke kanten te benutten en een opmerkelijke synergie te creëren die individuele capaciteiten overstijgt. Kenmerkend is dat het in dit partnerschap draait om een gedeelde visie en intentie. 

Vijfde dimensie: Leader in the Field  

Leader in the Field maakt gebruik van intuïtie en innovatie. Door te vertragen en je zintuiglijke waarneming uit te breiden krijg je toegang tot jouw verbeelding, intuïtie en inzicht. Je intuïtie kan een bron van zinvolle informatie zijn die een aanvulling vormt op het rationele denken. Dit stelt je in staat om krachtige besluiten te nemen die kunnen leiden tot meer effectiviteit, creativiteit en innovatie.   

Het potentieel van de 5 dimensies van leiderschap  

Wanneer we de enorme uitdagingen van onze tijd willen overwinnen, moeten we leren hoe we op nieuwe manieren kunnen samenwerken. Hiervoor moeten we gebruikt maken van het diverse talent en de capaciteiten van de mensen om ons heen. Een organisatie of gemeenschap is het meest dynamisch, levendig en productief als er op elk niveau betrokkenheid wordt gevoeld en verantwoordelijkheid wordt gedragen. Bovendien is ons gevoel van persoonlijke kracht en voldoening het grootst wanneer wij betrokkenheid en eigenaarschap ervaren voor wat er met ons en om ons heen gebeurt.  

Co-Active Leadership benadrukt dat iedereen een leider is, op zijn eigen unieke manier en ongeacht zijn rol of titel. Bovendien heeft iedereen de potentie om zich te ontwikkelen in elk van de vijf dimensies van leiderschap om zo meer uit zichzelf te halen. 

De training Co-Active Leadership Experience  

De Co-Active Leadership Experience Training is dé manier om de 5 dimensies van leiderschap onder de knie te krijgen. In deze praktische training word je volledig ondergedompeld in de vijf dimensies. Hierdoor word je voorzien van diepgaande kennis, uitgebreide vaardigheden en nieuw bewustzijn. Na deze training ben je beter in staat om jouw eigen unieke en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. Lees meer over wat een investering in de Co-Active Leadership Experience jou oplevert.

Wat is Co-Active Coaching? Contact
Deel dit artikel

Onze trainingen

9,1 (2.625 reviews)
Officiële licentiepartner van